Monday, September 15, 2008

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ


«Ալիք»
15 Սեպտեմբեր 2008
Գերաշնորհ Հայրեր՝ Սեպուհ արք. Սարգսեան՝ առաջնորդ Թերանի հայոց թեմի, Բաբգէն եպս. Չարեան՝ առաջնորդ Սպահանի հայոց թեմի, Նշան եպս. Թոփուզեան՝ առաջնորդ Ատպատականի հայոց թեմի,Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական միութեան վարչութիւնը խոր ցաւով իմացաւ հանրակառքի այն դժբախտ արկածը, որուն զոհ գացին իրանահայ Ձեր երեք թեմերէն ազգայիններ:Կը ցաւակցինք անոնց կորուստին՝ յայտնելով մեր խորազգաց զգացումները՝ Ձեզ, ինչպէս նաեւ՝ անոնց հարազատներուն եւ շուտափոյթ ապաքինում կը մաղթենք վիրաւորներուն:
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԱՐԱՇԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
http://www.alikonline.com/newsviewpage.aspx?idl=6020

No comments: